Повярвай на очите си

АминоБест

АминоБест-течен органичен тор

Състав

Показател Стойност
Сухо вещество: 9,5-12, 5%; pH 9,0-13;
Органични вещества: 11,18% /по изпитвателен протокол/, в т.ч. 1,65% хуминови съединения, 4, 02% аминокиселини
Общ азот: 0,4-0,75%;
Микро- и макроелементи:
Фосфор: 0,1-0,25%
Калий: 0,55-0,7%
Натрий: 0,2-0,37
Калций: 0,001-0,003%
Магнезий: 0,009-0,013%
Мед: 0,002-0, 003%
Цинк: 0,0003-0,0006%
Манган: 0,0005-0,0009%
Желязо: 0,001-0,003%;
Тежки метали в %: не се установяват

Аминобест е течен органичен тор на базата на аминокиселини и пептиди с ниско молекулно тегло в комбинация с приведени в разтворимо състояние хуминови и фулвокиселини. Изготвен е като съвместна разработка между ВУАРР-Пловдив, филиал В. Търново и Института по органична химия с Център по фитохимия към БАН. Аминокиселините са получени чрез ензимна хидролиза на богат на протеин растителен компонент за хранителни цели (без ГМО), което допринася за по-висока концентрация на аминокиселини, спрямо използваните морски организми при други аналогични продукти. Хуминовите- и фулвокиселините са извлечени от хумус (компост) на червен калифорнийски червей.

“Аминобест” съдържа пълен набор от лесно усвоими за растенията аминокиселини, както микро и макроелементи, което спомага за по-висока интензивност на процесите на обмяна на веществата. Освен това осигурява икономично използване на наличната влага и дава възможност на растенията да преодолеят физиологичните смущения в резултат на действието на различни неблагоприятни фактори. Увеличава интензитета на фотосинтезата и количеството на добивите от плодове. Прилага се при всички видове култури чрез листно пръскане, капково напояване, третиране на разсад и семена.

АминоБест - награда Агра 2014 за иновативност

 

Дозировка и приложениеПрепоръчва се следната обща примерна схема за прилагане за различни култури, като е най-подходяща за зеленчукови:
  1. Третиране на семена или разсад
  2. Първо пръскане – при фаза 2-4 лист
  3. Пръскане след минимум 10 дни
  4. Пръскане преди цъфтеж или преди плододаване
От съществено значение за добрия резултат при прилагането на Аминобест и Биобест е приблизителното спазване на подходящите фази от вегетацията на растенията (виж схемите за пръскане, съобразно фазите на развитие на растенията). Норми за прилагане За “Аминобест” и за “Биобест” нормите при третиранията са еднакви, с излючение на поливанията, като прилагането “Аминобест” през определени фази на вегетацията показва по-добри резултати. Третиране на семена Накисват се за 3-4 часа в разтвор от 70 мл на 1 л. вода (работен разтвор ~ 7%):
  • за бобови и едросеменни – 100 г семена в 800-1000 мл работен разтвор
  • за дребносеменни – 100 г семена в 500 мл работен разтвор
Третиране на разсад:
  • за зеленчукови култури – за 2 часа в разтвор от 70 мл на 1 л вода /друг вариант е преди разсаждането: 4 – 5 дни преди разсаждане – 5% разтвор, по 70-90 мл на саксийка/
  • за трайни насаждения – за 9-10 часа в разтвор от 90 мл на 1 л вода (работен разтвор ~ 9%)
Tретиране на гъби: 4-5% разтвор Листно прилагане /пръскане/:
  • 200-250 мл на дка в подходящите фази за зеленчуци, житни и бобови култури, тютюн, картофи, дини, пъпеши, тикви, лекарствени и подправни растения, цветя, фуражни расте- ния и затревени площи. Препоръчителен работен разтвор 15-20 л
  • 250-300 мл на дка за трайни насаждения. Препоръчителен работен разтвор – около 25 л. За ягодоплодни е около 250 мл/дка при работен разтвор около 20 л.
Поливане или капково напояване: 1, 5-1, 8 л на един тон вода за Биобест или 1, 2-1, 5 л на един тон вода за Аминобест при разход на работния разтвор – 5 л на линеен метър, като се полива в близост до корена, а не директно върху растението Почвено прилагане преди или по време на сеитба: 3-3, 5 л/дка за Биобест или 2-2, 5 л/дка за Аминобест, разтворени в 25-30 л вода. Може да се приложи и със синтетични торове в съотношение 50:50%, като количеството на влаганите течни органични торове се намалява наполовина. Ефектът е по-силно изразен при използването на посоченото количество течни торове, от колкото стандартното прилагане на амониева селитра. Аминобест и Биобест са съвместими с всички пестициди и е желателано да се използват съвместно с тях, защото снижават стреса от прекия контакт на химичните вещества с растението. При съвместното им използване, приготвянето на работния разтвор става в следния ред: първо се приготвя разтвора с пестицида и в него се добавя необходимото количество концентрат от течните торове, непосредствено преди третирането. Да се разклати преди употреба.Приложени документи

Контакти