Повярвай на очите си

БиоБест

Биобест-течен органичен тор

Състав

Показател Стойност
Сухо вещество: 5, 5-7, 0%; pH 9, 0-13;
Органични вещества: 2, 2% (като хуминови съединения) (по изпитвател
Общ азот: 0, 25-0, 45%;
Микро- и макроелементи:
Фосфор: 0, 1-0, 25%
Калий: 0, 55-0, 7%
Натрий: 0, 2-0, 37
Калций: 0, 001-0, 003%
Магнезий: 0, 009-0, 013%
Мед: 0, 002-0, 003%
Цинк: 0, 0003-0, 0006%
Манган: 0, 0005-0, 0009%
Желязо: 0, 001-0, 003%;
Тежки метали в %: не се установяват
 

Биобест е универсален органичен тор, представляващ екстракт от компост на базата на червен калифорнийски червей. Въз основа на специфичен начин за получаването му, той се отличава с високо съдържание на фулво- и хуминови киселини, както на микро- и макроелементи и растежни стимулатори. Благодарение на образуването на временни връзки между хуматите (солите на фулво и хуминовите киселини) и други микроелементи, последните се усвояват много повече.

Няма никакви добавени изкуствени елементи или допълнителни вещества. Ползотворното му действие върху растенията се проявява при третиране с минимални количества. Но за по-пълен ефект ние препоръчваме прилагане в норми 200-250 мл/дка, тъй като хуминовите киселини и фулфокиселините се характеризират с балансирано усвояване от растенията.

Дозировка и приложениеПрепоръчва се следната обща примерна схема за прилагане за различни култури, като е най-подходяща за зеленчукови:
  1. Третиране на семена или разсад
  2. Първо пръскане – при фаза 2-4 лист
  3. Пръскане след минимум 10 дни
  4. Пръскане преди цъфтеж или преди плододаване
От съществено значение за добрия резултат при прилагането на Аминобест и Биобест е приблизителното спазване на подходящите фази от вегетацията на растенията (виж схемите за пръскане, съобразно фазите на развитие на растенията). Норми за прилагане За “Аминобест” и за “Биобест” нормите при третиранията са еднакви, с излючение на поливанията, като прилагането “Аминобест” през определени фази на вегетацията показва по-добри резултати. Третиране на семена: Накисват се за 3-4 часа в разтвор от 70 мл на 1 л. вода (работен разтвор ~ 7%):
  • за бобови и едросеменни – 100 г семена в 800-1000 мл рабо- тен разтвор
  • за дребносеменни – 100 г семена в 500 мл работен разтвор
Третиране на разсад:
  • за зеленчукови култури – за 2 часа в разтвор от 70 мл на 1 л вода /друг вариант е преди разсаждането: 4 – 5 дни преди раз- саждане – 5% разтвор, по 70-90 мл на саксийка/
  • за трайни насаждения – за 9-10 часа в разтвор от 90 мл на 1 л вода (работен разтвор ~ 9%)
Tретиране на гъби: 4-5% разтвор Листно прилагане /пръскане/:
  • 200-250 мл на дка в подходящите фази за зеленчуци, житни и бобови култури, тютюн, картофи, дини, пъпеши, тикви, лекарствени и подправни растения, цветя, фуражни расте- ния и затревени площи. Препоръчителен работен разтвор 15-20 л
  • 250-300 мл на дка за трайни насаждения. Препоръчителен работен разтвор – около 25 л. За ягодоплодни е около 250 мл/дка при работен разтвор около 20 л.
Поливане или капково напояване: 1, 5-1, 8 л на един тон вода за Биобест или 1, 2-1, 5 л на един тон вода за Аминобест при разход на работния разтвор – 5 л на линеен метър, като се полива в близост до корена, а не директно върху растението Почвено прилагане преди или по време на сеитба: 3-3, 5 л/дка за Биобест или 2-2, 5 л/дка за Аминобест, разтворени в 25-30 л вода. Може да се приложи и със синтетични торове в съотношение 50:50%, като количеството на влаганите течни органични торове се намалява наполовина. Ефектът е по-силно изразен при използването на посоченото количество течни торове, от колкото стандартното прилагане на амониева селитра. Аминобест и Биобест са съвместими с всички пестициди и е желателано да се използват съвместно с тях, защото снижават стреса от прекия контакт на химичните вещества с растението. При съвместното им използване, приготвянето на работния разтвор става в следния ред: първо се приготвя разтвора с пестицида и в него се добавя необходимото количество концентрат от течните торове, непосредствено преди третирането. Да се разклати преди употреба.Приложени документи

Контакти