Повярвай на очите си

Биохум с нова серия продукти – Сектор

С гордост Ви съобщаваме, че на пазара вече е новата ни гама от продукти „Сектор“.

СЕКТОР приспада към групата на органоминерални торове. Формулата бе създадена от нашият опитен екип от професионалисти и се базира на аминокиселини, които съдържат различно количество азот, фосфор, калий, микро-елементи, ензими, витамини и въглехидрати.

Благодарение на продуктите от гамата Вие ще можете да прецезирате торенето на по-високо ниво, защото всеки продукт е предназначен за наторяването през конкретна фаза от растежа.

Продуктите от серията са предназначени за торене с поливната вода или така наречената фертигация. Фертигацията е съвременен начин за паралелно торене и напояване като по този начин се постига оптимално хидратиране и наторяване на културите и същевремено се съкращават разходите за труд, вода и торове.

Органоминералните торове от серията са предназначени за листно подхранване влизат бързо в клетките на листата и стават част от обмяната на веществата. Така се постига бърз и забележителен ефект върху посевите и насажданията, а разходът за торове отново остава незначителен.

Сектор Карбо – това е течен органичен тор, който съдържа меласа, която се базира на лесноусвоими въглехидрати и аминокиселини, обогатени с микро и макро елементи. Продуктът спомага за значителното увечличаване на цъфтежа и плодовете, както и за натрупването на по-голямо количество прости захари в плодовете.

Сектор Калций – Подобно на Сектро Карбо този течен органичен тор е богат на аминокиселини и калций в хелатна форма. Аминокиселините в продуктът са получени посредством ензимна хидролиза от много богата на протеини растителна храна, която не съдържа ГМО.

Сектор Стимулатор – Това е уникална и много добре бланасирана течна формула за третиране на семена. Стимулира и ускорява покълването и порастването на семената като същевременно подобрява устойчивостта на растенията при лоши метеорологични условия. За максимална ефективност се пропоръчва този продукт да се ползва в комбинация със Сектор Протект.

Сектор Карбо Актив – Аналогично на Сектор Карбо този течен тор съдържа меласа и е обогатен с макроелементи. Основното му приложение е за активирането на микробиологичната флора също така и за въздействие при наличието на микроорганизми и гъби.

Сектор Екосист – Този продукт е микробиален тор със със силно изразено антифунгиално и анти-микробиално действие. Съдържа няколко щама на Bacillus subtilis, както и бактериите Bacillus licheniformis, Аzotobacter chroococum и Аzotobacter vinelandii. Има благоприятно влияние върху култури и декоративни растения.

Сектор РК 13/14 – Това е отлична добавка за цъфтеж, която е отличен стимулатор за всички видове култури във фаза бутонизация и цъфтеж, който действа на базата на фосфор и калий.

Сектор Протект – Това е формула за корените и листата, която повишава издръжливостта на културите ви към стрес, болести и вредители.

Сектор Хит – Това е течен органичен тор за растеж и развитие. Формулата се базира на аминикиселини и пептиди  в съчетание с комбинация от микро и макро елементи. Подходящ е за всички видове култури, като има особено влияние върху маслодайните и протеиновите култури.

Сектор Старт – Това е течен органичен тор за начална фаза на вегетация. Аминокиселините в него спомагат за бърз растеж на надземната част и корена на растенията. Продуктът има най-силно въздействие върху началната фаза от растежа.

Сектор Амино Прим – Отново базиран на аминокиселини, пептиди и микроелементи, този продукт спомага за интензивен вегетативен растеж. Подходящ е за всички видове и култури.


Контакти