Повярвай на очите си

Кратка история и полезни свойства на биотора

Кратка история на биоторовете

Биотор

Технологията  за отглеждане на биохумус (биотор) е известна на човечеството от хилядолетия. Народът на египтяните открива първи тази благодат. След това дори самият Чарлз Дарвин започва да изучава червеите и техния живот, написва множество научни трудове, които и до днес биват ползвани. През 1906 г. Джордж Оливър, който е завладян от научня труд на Дарвин бива заинтригуван от идеята за изкуственото отглеждане на червеи и тяхното приложение. Вследствие на което стартира сериозен бизнес за отглеждане, който започва в Тексас, покорява цяла Америка и дори Япония, Азия, а след това и Европа.

През 1970 в Канада за първи път започват да се произвежда биотор от градински отпадъци. Програмата е стартирана със специална селекция от най-подходящите червеи за производство на биотор.

Първата европейска държава, в която производството на биотор е в индустриални количества е Италия. След няколко години технологията започва да се развива и в Германия и Франция, а след 80-те години тя става популярна и в страните от Югославската федерация.

Едно от най-позитивните предимства на тази технология е, че тя е изцяло екологично чиста и освен това спомага за преработката на почвата след третиране с химични отпадъци.

Като цяло червеният калифорнийски червей е изкуствено селектиран биологичен вид. Той е проектиран така, че да се размножава бързо и същевременно да произвежда биохумус. Характерен за този вид е червеният му цвят, размножава се 4 пъти по бързо от обикновените червеи и съжителства успешно с до 50 000 събратя на площ от един кубически метър.

В България отглеждането на червен калифорнийски червей датира от 1996г., когато за първи път бива внесено сравнително малко количество от Македония. През последните години този бизнес бележи сериозен напредък в страната. Една от фирмите, които произвеждат индустриални количества биотор, който е екстракт от биохумуса, е именно Биохум.

Как червеите поризвеждат биохумус/биотор

Когато храната премине през храносмилателната система на червеният калифорнийски червеи тя бива преработена в хомогенен ограничен материал. Изходният материал (биотор) е изключително богат на хранителни вещества. Доказано е, че колкото по-голямо е количество на аеробни микроорганизми, толкова по-качествена е и торта. Почвата, която е третирана си биотор наподобява гъба. Тя е богата на въздушни пространства (пори), топлина и влага. Тези фактори сформират благоприятни условия за развиването на голям брой микроорганизми, които повишават качеството на биотора и подобряват плодовитостта на почвата.

Любопитен факт е, че за да се образува 5 см биохумус в почвата по естествен път са нужни около от 500 до 1000 години. Използването на компост от червени калифорнийски червеи и приложението на друг тип биотор скъсява времето за облагородяване на почвата драстично. Според учените биоторовете предпазват почвата от действието на преките слънчеви лъчи (когато почвата е „гола“) и предотвратява изсушаването на повърхностните слоеве.

Ето и някои от най-полезните свойства на биоторовете (биохумус)

  • Биоторът помага на растенията да израсват здрави и да се развиват пълноценно.
  • Биоторовете не съдържат биопатогени.
  • Увеличава имунитетът на растенията към биопатогените.
  • Стабилизира pH-то на почвата.
  • Подобрява влагоемкостта.
  • В Биоторът се  съдържат лесноусвоими макро и микроелементи като: N, P2O5, K2O, Ca, Mg, S, Fe, Cu, Zu, Mn, Ti и др.

Ако желаете да увеличите продукцията и да подобрите качеството на почвата в дългосрочен план разгледайте нашите продукти – течни торове от Биохум.


Контакти