Повярвай на очите си

"Сектор" - органоминерални торове

Научи повече

СЕКТОР е формула на базата на аминокиселини с различно съдържание на азот, фосфор и калий и приба- вени микро-елементи, ензими, витамини и въглехидрати, кoeтo дава възможност за управление на хране- нето на културите в съответствие с изискванията им през отделните фази на развитие. Така торенето се прецизира на no-виcoko ниво.

СЕКТОР съдържа микроелементи в лесноусвоима и високoeфeктивнa хелатна форма.

Торовете СЕКТОР са предназначени за фертигация (торене с поливната вода) чрез системи за капково на- появане, дъждовални или мъглообразуващи инсталации и за листно подхранване

Фертигацията е съвременен метод за едновременно торене и напояване, чрез кой- то се постига оптимално водоснабдяване и торене на културите при намален разход на труд, вода и торове.

Торовете от серията СЕКТОР за листно подхранване, проникват бързо в тъканите на листата и се включват в обмяната на веществата. Затова чрез листното подхранване се постига бърз и значителен ефект върху посевите и насажденията при незначителен разход на средства за торове.

Приложение

Фертигация

Необходимата доза Сектор се разтваря предварително и се прехвърля в торосмесителя на поливната система. Концентрираният разтвор се изнася и разрежда от поливната вода. Желателно е концентрацията на Сектор във водата, която по- стъпва в почвата, да е от 5 до10мл/л. Препоръчително е фертигацията да се провежда пo график за цялата вегетация със седмично разпределение на торовите дози.

При листно подхранване

Използват се различни разтвори с концентрации от 15 мл до 45 мл/л. Сектор се разтваря предварително в малък обем вода и се разрежда до желаната концентрация. Третирането се про- вежда в хладно време - сутрин рано или привечер

Препоръчителни фази за третиране:

КУЛТУРА ТЕРТИРАНЕ ПЕРИОД
Зимни Житни: 1-2 пъти От края на братене до изкласване
Царевица: 1-2 пъти при височина 30 см до изметляване
Слънчоглед: 1-2 пъти от фаза 3 чифта листа до бутонизация
Домати и пипер: 3-4 пъти една седмица преди разсаждането, предцъфтежно и при наедряване на плодовете
Краставици: 2-3 пъти предцъфтежно и при наедряване на плодовете
Картофи: 1-2 пъти преди цъфтеж и при наедряване на клубените
Овощи 2 пъти през май, през 2 седмици
Лозя 2-3 пъти преди и след цъфтеж, при наедряване на гроздето
Сектор Карбо Сектор Карбо
Сектор Карбo е течен органичен тор Съдържа меласа на базата на лесно усвоими въглехидрати и аминокиселини. Също така е обогатен с макро и микроелементи. Той осигурява интензивен цъфтеж и плододаване, съчетано със значително натрупване на прости захари в плодовете. Увеличава се кълняемата способност на семената при предварителната им обработка...
Сектор Калции Сектор Калций
Течен органичен тор на базата на аминокиселини обогатен с калций в хелатна форма Сектор Калций е течна формула на базата на аминокиселини и пептиди с ниско молекулно тегло в комбинация с усвоим калций ЕДТА. Това го прави уникален по рода си. Аминокиселините са получени чрез ензимна хидролиза на богат на...
Сектор Стимулатор Сектор Стимулатор
Течен тор за третиране на семена Сектор Стимулатор е уникална формула с комплексен и физиологически уравновесен микроелементен състав за предпосевно третиране на семената. Този органоминерален течен тор стимулира покълването и енергията на прорастването на семената, повишава устойчивостта на растенията при неблагоприятни метеорологични условия в началните фази от развитието им....
Сектор Карбо Актив Сектор Карбо Актив
Сектор Карбо Актив е течен органичен тор на базата на меласа, обогатен с макроелементи. Неговото основно направление е за активиране на микробиалната флора при съвместно прилагане с микробиални торове, както и за въздействие спрямо наличните в почвата симбиотични микроорганизми и гъби. Благодарение на специфичния състав от лесноусвоими въглехидрати, микро...
Сектор Екосист-течен тор Сектор Екосист
Сектор Екосист e микробиален тор със силно изразено антифунгиално и антимикробиално действие. Съдържа няколко щама на Bacillus subtilis, както и бактериите Bacillus licheniformis, Аzotobacter chroococum и Аzotobacter vinelandii. Добре се повлияват културни и декоративни растения (в т.ч. обилно цъфтящи). Основният използван щам на Bacillus subtillis – Bacillus subtillis TS...
Сектор РК 13/14-течен тор Сектор PK 13/14
Добавка за Цъфтеж Сектор РК 13/14 е течен тор, който е отличен стимулатор за всички видове култури във фаза бутонизация и цъфтеж, който действа на базата на фосфор и калий. Комбинацията от стимулиращи цъфтежа минерали, в максимално усвояема от растенията форма. Използвайте РК 13/14 за по-мощни и изобилни цветове....
Сектор Протект-органоминерален течен тор Сектор Протект
Сектор Протект е коренова и листна формула Този органоминерален течен тор увеличава устойчивостта на вашите култури към вредители, стрес и болести. Той също така увеличава производството на етерични масла и добива при маслодайни култури. Сектор Протект стимулира във вашите растения вътрешни защитни механизми. Увеличава производството на ензими в клетъчните мембрани...
Сектор Хит-течен органичен тор Сектор Хит
ТЕЧЕН ОРГАНИЧЕН ТОР ЗА РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ Сектор Хит е течна формула на базата на аминокиселини и пептиди с ниско молекулно тегло, съчетани с балансирана комбинация от макро и микроелементи. Аминокиселините са получени чрез ензимна хидролиза на богат на протеин растителен компонент за хранителни цели (без ГМО). Съотношението на...
Сектор Старт-течен тор Сектор Старт
ТЕЧЕН ОРГАНИЧЕН ТОР ЗА НАЧАЛНА ФАЗА НА ВЕГЕТАЦИЯ Сектор Стaрт е течен тор на базата на аминокиселини и пептиди с ниско молекулно тегло, съчетани с балансирана комбинация от макро и микроелементи. Аминокиселините са получени чрез ензимна хидролиза на богат на протеин растителен компонент за хранителни цели (без ГМО). Aминокиселините...
Сектор Амино Прим – течен органичен тор за растеж и развитие Сектор Амино Прим
ТЕЧЕН ОРГАНИЧЕН ТОР ЗА РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ Амино Прим е течен тор на базата на аминокиселини и пептиди с ниско молекулно тегло, съчетани с микроелементи в оптимално съотношение. Аминокиселините са получени чрез ензимна хидролиза на богат на протеин растителен компонент за хранителни цели (без ГМО). Комбинацията между висока концентрация...

Органични торове

АминоБест-течен органичен тор АминоБест
Аминобест е течен органичен тор на базата на аминокиселини и пептиди с ниско молекулно тегло в комбинация с приведени в разтворимо състояние хуминови и фулвокиселини. Изготвен е като съвместна разработка между ВУАРР-Пловдив, филиал В. Търново и Института по органична химия с Център по фитохимия към БАН. Аминокиселините са получени...
Хумиферт-органичен тор Хумиферт
ПОДОБРИТЕЛ НА ПОЧВАТА И РАСТЕЖЕН СТИМУЛАТОР ЗА РАСТЕНИЯТА Хумиферт е суспензия на водна основа. Съдържа 18% хумусни киселини, извлечени чрез химична екстракция на Leonardite (органична материя намираща се във въглищните пластове).
Биобест-течен органичен тор БиоБест
Биобест е универсален органичен тор, представляващ екстракт от компост на базата на червен калифорнийски червей. Въз основа на специфичен начин за получаването му, той се отличава с високо съдържание на фулво- и хуминови киселини, както на микро- и макроелементи и растежни стимулатори. Благодарение на образуването на временни връзки между...
Биохум-органичен тор БиоХум
Биохум е биохумус от червени калифорнийски червеи Това е продукт без мирис, рохкав и лесно ронлив. Той не подлежи на гнилостни процеси и същевременно запазва свойствата си на органичен тор. Не съдържа вредни вещества, патогенни организми и плевелни семена. Продуктът подобрява физическите свойства на почвата, тя става рохкава, не се уплътнява...
Контакти