Повярвай на очите си

Сектор Екосист

Сектор Екосист-течен тор

Сектор Екосист e микробиален тор със силно изразено антифунгиално и антимикробиално действие.

Съдържа няколко щама на Bacillus subtilis, както и бактериите Bacillus licheniformis, Аzotobacter chroococum и Аzotobacter vinelandii. Добре се повлияват културни и декоративни растения (в т.ч. обилно цъфтящи). Основният използван щам на Bacillus subtillis – Bacillus subtillis TS 01, е регистриран с номер NBIMCC No 8718 в националната банка за промишлени микроорганизми за целите на патентни процедури. Щамът е с доказано по-силно действие срещу растителни патогени спрямо други щамове на същата бактерия. Торът би намерил приложение за: стимулиране на растежа на растенията и биологичен контрол на фитопатогени чрез третиране на семената, надземна част и корените на растенията; поливане на почвата; вегетационно пръскане на растенията; бактериални добавки при производство на компост; биологично изчистване на блатни остатъци във водоемите с оглед запазване на живота на животни и растения в тях. Вложените бактерии отделят в средата всички основни видове фитохормони и редица антибиотици, витамини и ензими.

Бактериите от род Bacillus също образуват защитен филм върху корените, аналогично на ектотрофната микориза при участието на симбиотични гъби, както и частично проникват в тях. Този естествен процес чрез физиологичните особености на бактерията допринася за повишаване на устойчивостта на растението спрямо патогени и други неблагоприятни фактори на средата, както и неколкократно увеличава усвоимостта на слабоусвоимите минерални форми в почвата, най-вече фосфор. Включването на Аzotobacter допринася за фиксирането на атмоферния азот и превръщането му в усвоима за растенията форма. Вложената комбинация от микроорганизми отделя основните групи фитохормони: ауксини – за развитие на кореновата система, удължаване на пониците и стимулиране на плододаването; гиберелини – за стимулиране на покълнването, интензивен растеж, стимулиране на цъфтежа и плододаването; цитокинини: стимулиране на цъфтежа и деленето на клетките /цялостен растеж/, натруването на протеин и хлрофил. Освен за земеделски култури, торът е особено подходящ за цветя и други цъфтящи.

Да не се смесва с препарати на хлорна и медна основа. Да се разклати интензивно преди употреба.

Дозировка и приложениеОбработка на семената:
  • 600-700 мл на 1 тон семена.
Листно прилагане:
  • 0,6% или 120-150 мл на дка при рабо- тен разтвор 20-30 л
Кореново третиране на разсад: Зеленчукови култури – киснене на корените: в 1% суспензия за 3 часа; Преди разсаждане: 5-7 дни преди разсаждане поливане с 0,5% суспензия по 80-100 мл за саксия Трайни насаждения: киснене на корените за 9-10 часа в 1,5% суспензия Почвено прилагане: 150-250 мл/дка при работен разтвор 25-35 л за разграждане на растителните остатъци след прибиране на реколтата.Приложени документи

Контакти