Повярвай на очите си

Хумиферт

Хумиферт-органичен тор

Състав

Показател Стойност
Сухо вещество 20 %
Водно съдържание 80 %
Органичен азот 0, 2 %
Плътност 1, 12гр./куб.см
Калиеви хумати 18 %
Калий(K2O): 3 %
B 0, 055 – 0, 075 %
Cu * 0, 02 – 0, 035 %
Fe * 0, 36 – 0, 45 %
Mn * 0, 155 – 0, 18 %
Zn * 0, 12 – 0, 14 %
Mo 0, 012 – 0, 014 %
Токсичност: Нулева
 

ПОДОБРИТЕЛ НА ПОЧВАТА И РАСТЕЖЕН СТИМУЛАТОР ЗА РАСТЕНИЯТА

Хумиферт е суспензия на водна основа. Съдържа 18% хумусни киселини, извлечени чрез химична екстракция на Leonardite (органична материя намираща се във въглищните пластове).

Дозировка и приложение
КУЛТУРА ДОЗИ Общо количество от продукта през цялатавегетация
Оранжерийни зеленчуци и цветя 150-300 мл/дка/ всяка седмица 3-5 л/дка
Общо приложение 150-400 мл/дка/ всяка седмица 2-4 л/дка
Овощни 250-500 л/дка/ на всеки две седмици 3, 5-5 л/дка
Зърнено житни 0, 5-1 л/дка (макс.750 мл/куб.м. вода) 20-25 L/ha
Озеленяване паркове и градини 0, 75-1, 5 л/дка (макс.750 мл/куб.м.вода) 5-7, 5 л/дка
Производство на компост 4-5 л/куб.м. 4-5 л/куб.м.
Листно приложение 50-75 мл/100 л(0.075%)/смесен с всички торове и пестициди 50-75 мл/100 л(0.075%)/смесен с всички торове и пестициди
Приложени документи

Контакти