Повярвай на очите си

Червените калифорнийски червеи – екология

Червените калифорнийски червеи  имат изключително значение за екологията и опазването на околната среда

По света те се използват за рециклиране и преработка на най различни видове органични отпадъци. ЧКЧ могат да бъдат полезни и в преработката на някой видове битови отпадъци, например опаковки от хранително-вкусовата промишленост. Червеите преработват пълноценно картон и хартия, като ги превръщат в чудесен компост, който не замърсява. Готовият компост след преработката на отпадъците, или още наречен биохумус, също е от изключително значение за екологията. Той възстановява почвите след третирането им с пестициди и  други химически препарати.

Червените калифорнийски червеи имат огромен принос за това да живеем в една екологично чиста среда. Поради тази причина, не бързайте да изхвърляте хартиените и картонени отпадъци в боклука, околната среда ще ви благодари за това!


Контакти