Повярвай на очите си

Червен калифорнийски червей – хранене

Червен калифорнийски червей – интересен организъм по отношение на способността си да се храни.

Той е почти всеяден, консумира всичко, което може да се нарече “органични отпадъци”. Достатъчно е тези отпадъци да са имали някакъв ферментационен процес,  и да са се разградили.

Най-благоприятният режим за отглеждане на червен калифорнийски червей е: дванадесет часа да имат светлина и дванадесет часа тъмнина, това е техния естествен режим. Ето какво може да послужи за храна на червеите: оборски тор, фекалии, хранителните отпадъци от кухнята, органичните отпадъци от хранително-вкусовата промишленост, слама, сено, листа, хартия, различни видове картонени отпадъци и отпадъци от канализацията. Всичко това е потенциална храна, но за този вид червеи най-подходяща е оборската тор (предимно от едър рогат добитък). Оборската тор е подходяща и от друга страна – най-евтина  е, най-лесна за транспортиране и съхранение. За Вашата бъдеща ферма ще Ви е необходима постоянна доставка на оборска тор, както и място за нейното съхранение.

Червените калифорнийски червеи са особено чувствителни към киселинноста на средата, в която живеят и храната, която консумират. Поради това, най-добре е те да се хранят с оборска тор, защото е с ниски стойности на pH. Най-благоприятната среда за червеите е в диапазон 6,5 – 7,5 pH. Препоръчително е да следите киселинноста на средата, най-добре се измерва с pH-метър, но може също и с лакмусов индикатор. Ако средата има твърде висока киселинност,  може да я намалите като добавите калциев карбонат или още наричан стопанска креда.

Друго важно нещо относно храненето е процентът влажност на храната

Най-благоприятна за червеите е влажност между 70% – 80%, съответно трябва да се правят поливания в зависимост от климатичните условия, за да се поддържа необходимата влажност. Не трябва да се допуска преполиване, защото така леглата се заблатяват, червеите се задушават и умират. За да се избегне заблатяване,материалът, от който е изградено леглото трябва да е хигроскопичен (най-добре да се използва зебло). Проверявайте често влажността в леглата, като използвате влагометър .

За разлика от другите видове червеи, ЧКЧ не изпадат в летаргия през зимата. Те остават активни, хранят се и се размножават умерено. Най-активни са при температури от 15 – 20 °С, като понасят минимална температура до 1 °С. При нормални за червен калифорнийски червей температури е необходимо да  се слага 10-15 сантиметра слой храна на всеки 10 дни. През зимата, когато температурите паднат доста под оптималните за червеите, е необходимо те да бъдат защитени с дебел слой храна – някъде около 40 – 50 сантиметра. Максималната температура, която понасят е около 35 °С, а когато температурата е по-висока, е необходимо да се поливат с вода.

Друг важен проблем при изхранването на червен калифорнийски червей са газовете. Ако ги храните с прясна оборска тор, без да е добавена слама към нея, се предизвиква високо съдържание на амоняк. Ако е прекалено влажно, в леглата се отделя метан. Леглата трябва да се аерират редовно, на всеки 45 дни, в противен случай червеите могат да загинат. Те имат нужда от кислород, който се набавя в процеса на аериране: извършва се чрез разравяне на горния слой тор и дренаж на долния. Разбира се, трябва да се спазват параметрите от 10 – 15 сантиметра дебелина.


Контакти