Повярвай на очите си

Червени калифорнийски червеи – размножаване

Червените калифорнийски червеи се характеризират с голямата си бързина

Те са двуполови, всеки от тях има мъжки и женски полови органи,  разположени в предната третина от дължината на тялото. Когато се съешават , екземплярите разменят големи количества семе, което е достатъчно за няколко оплождания. След оплождането се образува кокон, в който се намират зародишите на червеите.

Коконът притежава крушовидна форма, и е зеленикав на цвят. От един кокон излизат от 2 до 21 червея, необходими са  90 дни до пълното им съзряване, и готовност за делене. Червените калифорнийски червеи са способни да отделят кокони ежеседмично, което е и причината за бързото нарастване на броя им в леглата.

За да могат червеите да се размножават правилно ,трябва да се поддържат оптимални нива на температура и влага в леглата. При наличие на необходимите условия, за една година леглата ще  се увеличат 3-4 пъти. Например, ако се заложи едно легло през пролетта, при спазване на всички условия, през есента леглата трябва да са 8. А ако им осигурим подходящите условия и през зимата, леглата трябва да се удвоят до пролетта.

Нормалната наситеност на калифорнийски червеи за едно легло (два квадратни метра) е около 100 000 броя. Леглото не трябва да бъде пренаселино, защото червеите спират да се чифтосват. Това може да се регулира чрез процеса на  разделяне на леглата.


Контакти