Повярвай на очите си

Червен калифорнийски червей

Червен калифорнийски червей  е  по-различен от обикновенните земни и дъждовни червеи.

Те са специфична  селекция, създадена по изкуствен начин през един  дългогодишен процес на подбор. Интересни са два основни вида червеи: Lumbricus rubellus, към които спадат и червените калифорнийски червеи, и Eisenija foetida– вид, който по-слабо се използва за фермерско отглеждане. Тези видове неколкократно превъзхождат обикновените дъждовни червеи, едно от най-важните неща е тяхната плодовитост, която е около 3 – 4 пъти по-голяма поради бързия процес на размножаване. Тези червеи притежават значително по-здраво тяло, и са доста по-устойчиви на климатичните условия.

Характерно за червен калифорнийски червей е пигментът, чрез който се пренася кислорода.  Тъй като кожата им е прозрачна, червеите се оцветяват от тъмнорозов до червен цвят , откъдето идва и името им. В природата на едно легло (2 кв. м.) обикновените червеите са до 50 броя, докато във фермите за отглеждане гъстотата им стига до 100 000 броя за едно легло. Именно това позволява те да са по-устойчиви на климатичните условия. Най подходящата температура за тях е  15-20 °С, но те оцеляват както на по-ниски, така и на по-високи температури. Дължината на отделните екземпляри е 6-8 см., а дебелината – 3-5 мм, възрастните червеи тежат от 0,8 до 1 г. Според експертите продължителността на живот е близо 16 години.

Червен калифорнийски червей – доста интересен организъм по отношение на способността си да се храни

Той е почти всеяден, консумира всичко, което може да се нарече “органични отпадъци”. Достатъчно е тези отпадъци да са имали някакъв ферментационен процес,  и да са се разградили. Ето какво може да послужи за храна на червеите: оборски тор, фекалии, хранителните отпадъци от кухнята, органичните отпадъци от хранително-вкусовата промишленост, слама, сено, листа, хартия, различни видове картонени отпадъци и отпадъци от канализацията. Всичко това е потенциална храна, но за този вид червеи най подходящия вид храна е оборската тор (предимно от едър рогат добитък). Оборската тор е подходяща и от друга страна – най-евтина  е, най-лесна за транспортиране и съхранение. За Вашата бъдеща ферма ще Ви е необходима постоянна доставка на оборска тор, както и място за нейното съхранение.


Контакти