Повярвай на очите си

Биохумус

Червените калифорнийски червеи – екология
червените калифорнийски червеи
Червените калифорнийски червеи  имат изключително значение за екологията и опазването на околната среда По света те се използват за рециклиране и преработка на най различни видове органични отпадъци. ЧКЧ могат да бъдат полезни и в преработката на някой видове битови отпадъци, например опаковки от хранително-вкусовата промишленост. Червеите преработват пълноценно картон и хартия, като ги превръщат
Калифорнийски червей – интересно
червен калифорнийски червей
История на Червен калифорнийски червей Червеният калифорнийски червей е познат още от древния Египет. Египтяните са първите, които са открили, че ЧКЧ са изключително ценен вид. Червеите са били толкова ценни за тях, че ако някой се осмели да изнесе от царството дори и един червей, бил наказван със смърт. След години Чарлз Дарвин започва да изследва
Червеи – отглеждане
Червеи отглеждане
Ето няколко важни неща, които трябва да знаете, ако сте решили да отглеждате червени калифорнийски червеи На първо място трябва да си подсигурите терен за целта, червеите могат да бъдат отглеждани както на открито, така и на закрито място. Трябва да знаете, че за едно легло са Ви необходими два квадратни метра, и също така
Червени калифорнийски червеи – размножаване
Червени калифорнийски червеи – размножаване
Червените калифорнийски червеи се характеризират с голямата си бързина Те са двуполови, всеки от тях има мъжки и женски полови органи,  разположени в предната третина от дължината на тялото. Когато се съешават , екземплярите разменят големи количества семе, което е достатъчно за няколко оплождания. След оплождането се образува кокон, в който се намират зародишите на
Червен калифорнийски червей – хранене
Червен калифорнийски червей – хранене
Червен калифорнийски червей – интересен организъм по отношение на способността си да се храни. Той е почти всеяден, консумира всичко, което може да се нарече “органични отпадъци”. Достатъчно е тези отпадъци да са имали някакъв ферментационен процес,  и да са се разградили. Най-благоприятният режим за отглеждане на червен калифорнийски червей е: дванадесет часа да имат светлина
Червен калифорнийски червей
Червен калифорнийски червей
Червен калифорнийски червей  е  по-различен от обикновенните земни и дъждовни червеи. Те са специфична  селекция, създадена по изкуствен начин през един  дългогодишен процес на подбор. Интересни са два основни вида червеи: Lumbricus rubellus, към които спадат и червените калифорнийски червеи, и Eisenija foetida– вид, който по-слабо се използва за фермерско отглеждане. Тези видове неколкократно превъзхождат обикновените дъждовни червеи,
Компост от червен калифорнийски червей – Биохумус
Компост от червен калифорнийски червей
Биохумус е компост от червени калифорнийски червеи, и е продукт без мирис, рохкав и лесно ронлив. Той не подлежи на гнилостни процеси и същевременно запазва свойствата си на “жив” продукт. Не съдържа вредни вещества, патогенни организми и плевелни семена. Биохумусът подобрява физическите свойства на почвата, тя става рохкава, не се уплътнява и не образува плътна

Контакти