Повярвай на очите си

Органични торове

АминоБест
АминоБест-течен органичен тор
Аминобест е течен органичен тор на базата на аминокиселини и пептиди с ниско молекулно тегло в комбинация с приведени в разтворимо състояние хуминови и фулвокиселини. Изготвен е като съвместна разработка между ВУАРР-Пловдив, филиал В. Търново и Института по органична химия с Център по фитохимия към БАН. Аминокиселините са получени чрез ензимна хидролиза на богат на
Хумиферт
Хумиферт-органичен тор
ПОДОБРИТЕЛ НА ПОЧВАТА И РАСТЕЖЕН СТИМУЛАТОР ЗА РАСТЕНИЯТА Хумиферт е суспензия на водна основа. Съдържа 18% хумусни киселини, извлечени чрез химична екстракция на Leonardite (органична материя намираща се във въглищните пластове).
БиоБест
Биобест-течен органичен тор
Биобест е универсален органичен тор, представляващ екстракт от компост на базата на червен калифорнийски червей. Въз основа на специфичен начин за получаването му, той се отличава с високо съдържание на фулво- и хуминови киселини, както на микро- и макроелементи и растежни стимулатори. Благодарение на образуването на временни връзки между хуматите (солите на фулво и хуминовите
БиоХум
Биохум-органичен тор
Биохум е биохумус от червени калифорнийски червеи Това е продукт без мирис, рохкав и лесно ронлив. Той не подлежи на гнилостни процеси и същевременно запазва свойствата си на органичен тор. Не съдържа вредни вещества, патогенни организми и плевелни семена. Продуктът подобрява физическите свойства на почвата, тя става рохкава, не се уплътнява и не образува плътна кора, което

Контакти